Škola karatea - plan i program

Do prvog polaganja...

Od početka vježbanja do polaganja za žuti pojas u pravilu je potreban staž od tri mjeseca. Nije tajna da je svako dijete drukčije i da se različitom brzinom adaptira na uvjete rada i učenja, stoga iskusni treneri u KK Croatia znaju da upravo za grupe koje su u ovoj fazi karate škole treba uložiti najviše energije i rada s pojedincima da bi se pripremili za polaganje. U toj je fazi naglasak stavljen kako na osnovne karate tehnike i stavove, tako i na metodičke igrice u grupama i parovima kojima se u djece razvijaju motoričke i funkcionalne sposobnosti, ali i osjećaj za distancu, brzina reakcije i promjene smjera kretanja. Ova je faza zapravo predstavlja pripremu za ozbiljniji rad na karate tehnici.
 
Školska karate tehnika:  --------------------------
Borbena karate tehnika: -
Kate:                              -
Opća fizička priprema:  ----
Metodičke vježbe i igre:--------------------------
Spec. Kond. Priprema:   -
 
Prvi obojeni pojas...
Kad djeca polože za žuti pojas, obično su ponosna jer su odradila tri mjeseca treninga, naučila osnovne tehnike i ne mogu se više smatrati početnicima. U sljedećih pola godine, do polaganja narančastog pojasa, raste intenzitet treninga i količina rada na školskoj karate tehnici te se uči i prva učenička kata Heian shodan. Grupa je u toj fazi već homogenija jer su u njoj ostala samo djeca koja su se zaista pronašla u karateu. Igrice sve više zamijenjuju kraća zagrijavanja s elementima atletike, gimnastike i hrvanja, a uče se i prvi padovi. U ovoj fazi se vježba na preciznosti tehnike, ali se još ne vježbaju karate tehnike u parovima, pa nema kontakta ni opasnosti od eventualnih udaraca.
 
Školska karate tehnika:--------------------------------------------
Borbena karate tehnika:-----
Kate:                           :--------------------------
Opća fizička priprema:--------------------
Metodičke vježbe:      :-----
Spec. Kond. Priprema:-
 
Od narančastog do zelenog pojasa...
Spremnost za polaganje zelenog pojasa podrazumijeva da polaznik više nema nepoznanica oko osnovne terminologije školske karate tehnike, da sam može izvesti prve tri kate (Heian shodan, nidan i sandan), da je usvojio već i napredne sustave kretanja i osnovno borbeno kretanje. U toj se fazi već počinje s dogovorenim vježbama napada i obrane u parovima te intenzivnijim radom na skočnosti, eksplozivnoj snazi i izdržljivosti.
 
Školska karate tehnika: -------------------------
Borbena karate tehnika:-------------------------
Kate:                            --------------------------
Opća fizička priprema:-------------------
Metodičke vježbe:      ---
Spec. Kond. Priprema:---
 
Zadnjih godinu dana škole karatea...
U ovoj se fazi polaznici, već iskusni vježbači, polako pripremaju na specijalizaciju za natjecateljsku pripremu u katama i/ili borbama. Treća je opcija da se polaznik uključi u opću naprednu grupu, u kojoj se natjecateljski karate radi tek sporedno, dok je naglasak na ravnomjernom učenju i uvježbavanju širokog spektra borbenih i školskih tehnika, te kata. Odabir se provodi prema preferenciji i interesu djeteta, ali treneri priskaču i savjetima temeljenima na stručnoj procjeni. U ovih se godinu dana ispravljaju tehnički detalji, eventualne automatizirane pogrešne kretnje, uče se kompleksnije kombinacije tehnika i posljednje dvije učeničke kate (Heian yodan i godan). Počinje se s učenjem rada na fokuserima i pojačano se vježba u parovima. Također se ukazuje na neke zakonitosti natjecateljskog nastupa u katama. Nakon polaganja za plavi pojas, za koju god se disciplinu dijete odlučilo, ono ima dobru podlogu i tri godine napretka iza sebe. Znanje i iskustvo stečeno u karate školi izuzetno je važan ulog za ulazak u natjecateljski karate.
 
Školska karate tehnika: ---------------
Borbena karate tehnika:----------------------------------
Kate:                            -----------------------------------
Opća fizička priprema:--------------------------
Metodičke vježbe:      -
Spec. Kond. Priprema:------
 
Croatijin program darovitih natjecatelja u katama
U Croatijin program za mlađe uzrasne kategorije kataša uključuju se kako članovi kluba koji su završili trogodišnju karate školu kluba i odlučili se za specijalizaciju u katama, tako i mlade karatistice i karatisti koji su počeli vježbati u drugim klubovima, a koji žele otići korak dalje. Garancija napretka jesu ponajprije dvojica trenera s vrhunskim europskim i svjetskim rezultatima u katama: Aleksandar Vacka i Kristian Novak. Kao osvajači niza odličja na najvećim natjecanjima u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, oni svojim iskustvom i kreativnim angažmanom daju polaznicima priliku ispraviti eventualne greške automatizirane tijekom karate škole i na svojoj koži osjetiti što znači vrhunski se pripremiti za važno natjecanje. Od opće fizičke pripreme, preko optimalnog prilagođavanja tehnike i ritma u majstorskim katama i specifičnih treninga izdržljivosti u brzini i eksplozivnosti, do same natjecateljske pripreme za pobjednički nastup. Broj i intenzitet treninga u odnosu na karate školu znatno je veći, a pojačano se radi i individualno s darovitim katašicama i katašima. Takav princip rada provodi u posljednje dvije godine, no već je počeo davati prve rezultate na regionalnim i državnim prvenstvima.
 
Školska karate tehnika: ------------------------------------------
Borbena karate tehnika:----
Kate:                            --------------------------------------------------------------------------
Opća fizička priprema:---------------------
Metodičke vježbe:      ----
Spec. Kond. Priprema:--------------------------------------------------------
 
Napredna grupa za borce – mjesto gdje se oblikuju prvaci
Članovi kluba koji su završili Croatijinu karate školu i odlučili se pripremati za natjecanja u borbama ulaze u napredan program u kojemu se intenzivno radi na borbenoj tehnici i taktičkoj pripremi za snalaženje u realnom meču. Također, počinje se s temeljitim radom na specifičnoj kondicijskoj pripremi koja je mladim borcima potrebna za dinamiku borbene situacije. Tajming, osjećaj za distancu, odabir taktike i drugi važni elementi vođenja borbe dolaze kao posljedica dugotrajnog rada  i vlastitog iskustva borca. No, trener Petar Hećimović sa svojim iskustvom s najviše razine svjetskoga karatea svojim savjetima i taj korak čini lakšim. Njegova je prisutnost vidljiva ne samo u trenažnom procesu i planiranju priprema, već i kao logistika na svim razinama natjecanja koje mlade karatistice i karatisti moraju proći da bi se nametnuli kao pobjednici. Kada postanu malo stariji i iskusniji i počinju se pripremati za ulazak u državnu selekciju, polaznici ovoga programa polako se priključuju treninzima prve ekipe, gdje dobivaju priliku trenirati pod vodstvom glavnog trenera kluba, Nikole Protuđera, i sparirati s članovima reprezentacije Republike Hrvatske, trofejnim Nikolom Dukićem, Petrom Hećimovićem, te perspektivnim  Gajicom i Čejvanovićem
 
Školska karate tehnika: ---
Borbena karate tehnika:-----------------------------------------------------------------------
Kate:                            
Opća fizička priprema:---------------------
Metodičke vježbe:      ----
Spec. Kond. Priprema:---------------------------------
 
 
     
 
© copyright 2010. prokarate.eu. All rights Reserved